Navigácia

Odoslať stránku e-mailom

Obsah

Július Plošic

* 23.05.1819 Budča
† 19.05.1899 Kremnica
kňaz, národovec, publicista
 
Július PlošicNarodil sa 23. 5. 1819 v Budči (okres Zvolen), kde bol jeho otec cestný inšpektor. Po teologických štúdiách bol v roku 1844 vysvätený za kňaza banskobystrickej diecézy. Ako kaplán pôsobil v Beňuši, Kunešove, Kremnici, Novej Bani a v Banskej Bystrici. V rokoch 1854 - 1864 bol farárom v Selciach, 1864-1883 farár vo Vieske pri Žiari nad Hronom, 1883-1897 farár v Horných Opatovciach. Od roku 1897 žil na odpočinku v Kremnici, kde zomrel 19.5. 1899. Plošic bol neúnavný osvetový a národno-kultúrny pracovník. Bol iniciátorom Pohronského čitateľského spolku, spoluzakladateľom Ústredného spolku miernosti vo Veselom a aktívnym účastníkom memorandového zhromaždenia v Martine. Tiež bol spoluzakladateľom Matice Slovenskej a katolíckeho gymnázia v Kláštore pod Znievom. Publikoval kázne a národno-buditeľské články v štúrovských Slovenských národných novinách, v Orle tatranskom, v Kazateľni a v Národných novinách. Jeho najúspešnejším národno-náboženským činom bola národná slávnosť na 1000. výročie príchodu sv. Cyrila a Metoda v Selciach, kde sa zachovali cenné dobové zápisy v tunajšej farskej kronike. 

Pri 100. výročí smrti mu bol v Selciach odhalený pamätník v areáli kostola.
 
Július PlošicJúlius Plošic