Obsah

Priateľ...

Typ: ostatné
Veľa sa za stáročia zmenilo, no vzťah človek - pes je stále aktuálny. Vzťah teda zostal taký istý, no zmenili sa podmienky na spolužitie človek - pes. Väčšina z nás nedisponuje priestorom, ktorý by stačil psovi na jeho správny vývoj.

Veľa sa za stáročia zmenilo, no vzťah človek - pes je stále aktuálny. Vzťah teda zostal taký istý, no zmenili sa podmienky na spolužitie človek - pes. Väčšina z nás nedisponuje priestorom, ktorý by stačil psovi na jeho správny vývoj. Pes, tak ako každý živočích, potrebuje miesto na súkromie, kde môže „hlavu skloniť" - teda odpočívať, potrebuje miesto na prácu, ktorou mu môže byť stráženie domu ale aj poľovačka - a to je veľký rozdiel v náročnosti na priestor aj starostlivosť, potrebuje svoj jedálenský kútik, ale aj svoje „WC". Každý „majiteľ" psa, súc aj jeho dobrým priateľom, sa má postarať o čistotu životného priestoru, v ktorom sa pes pohybuje. Ak to vezmeme do detailov, majiteľ psa by sa mal postarať aj o čistotu dvora, na ktorom sa pes zdržiava - veď kto by už chcel doma kľučkovať pomedzi psie výkaly. Takáto istá povinnosť nám však vyplýva aj vtedy, ak sa náš pes zdržiava na ulici - ak tam s ním chodíme na prechádzky alebo ak sa tam prechádza sám. V tomto prípade je povinný majiteľ psa psie exkrementy odstrániť z ulice, parku, chodníka, súkromného pozemku neodkladne - teda okamžite po psej potrebe ich vziať do igelitového vrecka a preniesť do najbližšej smetnej nádoby. Toto sa týka majiteľov všetkých vekových skupín - teda starých, mladých prípadne detí, a taktiež každého spoločenského postavenia - od nemajetných či alkoholikov, až po riaditeľov podnikov. So svojimi povinnosťami a právami sa držitelia psov môžu oboznámiť priamo v Zákone č. 282/2002, ktorým sa upravujú niektoré podmienky držania psov, o znečisťovaní verejných priestranstiev hovorí §6.

Verím, že táto hojne diskutovaná tematika je v tomto miničlánočku už úplne objasnená a že predmetný problém s psími výkalmi už nebude problémom tejto obce. Ak by sa predsa len našiel ešte nejaký človek, ktorý by túto výzvu na udržanie primeraného stavu životného prostredia nepochopil, nech mu je sused pri vysvetľovaní nápomocný. Pomôcť tu môže nielen dobre mienená rada, ale aj správny záber fotografie uverejnenej na verejnom mieste.


Vytvorené: 6. 3. 2016
Posledná aktualizácia: 7. 9. 2016 12:45
Autor: