Navigácia

Odoslať stránku e-mailom

Obsah

Svetový deň vody...

Typ: ostatné
Voda, ako základný element života, veľmi úzko súvisí s rozvojom ľudskej spoločnosti. Nevieme bez nej žiť, lebo voda znamená život. Voda, jej tepny i vlásočnice patria medzi základné zložky krajiny, životného a prírodného prostredia, je nenahraditeľnou surovinou. Nedostatok kvalitnej vody sa stáva problémom a limitujúcim činiteľom prosperity a rozvoja vo všetkých krajinách sveta.

Rieky, riečky, potoky a bystriny sú dôležitým prvkom prostredia a dotvárajú všetky ekosystémy. Vytvárajú podmienky pre osídľovanie území, sú rozhodujúcim životným fenoménom.

Jednou z hlavných činností našej organizácie je starostlivosť o vodné toky a vodné nádrže. Ich znečisťovanie rôznorodým odpadom je dlhotrvajúci jav, aj napriek každoročnému úsiliu a aktivitám súvisiacim s jeho likvidáciou. Brehy vodných tokov sú takmer súvisle obsypané komunálnym odpadom, ktorého producentom sú hlavne nedisciplinovaní občania miest a obcí.

Touto cestou Vás opätovne žiadame o spoluprácu pri zbere odpadu z pobrežných pozemkov a brehových porastov vodných tokov. Veríme, že na základe Vašej spolupráce sa nám podarí situáciu ohľadne čistoty povrchových vôd a ich okolia zlepšiť k spokojnosti nás všetkých.

Ing. Martin Rybár, riaditeľ správy povodia Hrona


Vytvorené: 6. 3. 2016
Posledná aktualizácia: 7. 9. 2016 12:45
Autor: