Obsah

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Číslo faktúry
Popis plnenia
Cena * Dodávateľ
Odberateľ
06.03.2015

52015

Faktúra za stravovanie 2/2015

209,00 €

Zariadenie školského stravovania MŠ Selce

Základná škola Selce

04.03.2015

251042012

Faktúra za vodné - telocvičňa

44,93 €

StVPS,a.s.Banská Bystrica

Základná škola Selce

04.03.2015

251042011

Faktúra za vodné- ZŠ hlavná budova

192,35 €

StVPS,a.s.Banská Bystrica

Základná škola Selce

04.03.2015

7125116957

Faktúra za dodávku plynu - záloha 3/2015

1 283,00 €

SPP,a.s. Zvolen

Základná škola Selce

04.03.2015

150105

Faktúra za dodávku násteniek

140,80 €

Učebné pomôcky, s.r.o. Banská Bystrica

Základná škola Selce

04.03.2015

20043092

Faktúra- záloha za dodávku elektrickej energie 3/2015

249,00 €

SSE, Žilina

Základná škola Selce

27.02.2015

5720044882

Poistné -PC Projekt

67,00 €

Generali, Slovensko

Základná škola Selce

27.02.2015

34510

Účastnícky poplatok za seminár - Odmeňovanie a legislatíva v školstve

20,00 €

NÚVC, Bratislava

Základná škola Selce

27.02.2015

7501146534

Faktúra za mobil 1/2015

25,13 €

Slovak Telekom

Základná škola Selce

27.02.2015

40252015

Faktúra za KO 1/2015

9,24 €

Obec Selce

Základná škola Selce

27.02.2015

6770492038

Faktúra za telefón 1/2015

24,17 €

Slovak Telekom,Bratislava

Základná škola Selce

27.02.2015

12015

Faktúra za stravné zamestnancov 1/2015

267,90 €

Zariadenie školského stravovania MŠ Selce

Základná škola Selce

27.02.2015

22015

Faktúra za stravné - príspevok zo SF

28,20 €

Zariadenie školského stravovania MŠ Selce

Základná škola Selce

27.02.2015

20043092

Faktúra za dodávku elektrickej energie 2/2015

0,00 €

SSE, Žilina

Základná škola Selce

27.02.2015

7155033054

Záloha za dodávku plynu 2/2015

1 283,00 €

SPP,a.s. Zvolen

Základná škola Selce

27.02.2015

7115082853

Záloha za dodávku plynu 1/2015

1 283,00 €

SPP,a.s. Zvolen

Základná škola Selce

27.02.2015

15991853

Časopis Škola 2015

23,00 €

M Medlen JURISDAT

Základná škola Selce

27.02.2015

820140077

Finančný spravodajca

39,30 €

SÚVAHA spol. s.r. o., Bratislava

Základná škola Selce

27.02.2015

20043092

Vyúčtovanie dodávky elektrickej energie

227,09 €

Vyúčtovanie dodávky elektrickej energie-nedoplatok

Základná škola Selce

27.02.2015

7424190493

Faktúra- nedoplatok za plyn rok 2014

930,79 €

SPP,a.s. Zvolen

Základná škola Selce

27.02.2015

7500172444

Faktúra - poplatok za telefón - mobil

11,93 €

Slovak Telekom,Bratislava

Základná škola Selce

27.02.2015

23012015

Poplatok za školenie - dane

50,00 €

Racio Education, Prievidza

Základná škola Selce

27.02.2015

45212014

Poplatok za KO 12/2015

12,32 €

Obec Selce

Základná škola Selce

27.02.2015

676953786331

Faktúra za telefón 12/2014

26,22 €

Slovak Telekom,Bratislava

Základná škola Selce

27.02.2015

902336421

Poplatok za bezpečnostné zariadenie - alarm

11,18 €

Jablotron, Žilina

Základná škola Selce

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: