Obsah

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Číslo faktúry
Popis plnenia
Cena * Dodávateľ
Odberateľ
21.12.2020

562020

Faktúra za stravné - príspevok zo SF za mesiac 12/2020

27,54 EUR Dvadsaťsedemeuro 54/100

ZŠS MŠ SELCE

ZŠ Selce

21.12.2020

552020

Faktúra za stravné zamestnancov ZŠ za mesiac 12/2020

210,12 EUR Dvestodesaeuro 12/100

ZŠS MŠ SELCE

ZŠ Selce

18.12.2020

200100083

Fa za dodávku lampy do dataprojektora vrátane servisu

216,00 EUR Dvestošestnásťťeuro 0/100

AUDIO services.s.r.o.

ZŠ Selce

17.12.2020

20018

Faktúra za údržbu na údržbu a servis PC

230,00 EUR Dvestotridsaťeuro 0/100

MDKD,s.r.o.

ZŠ Selce

11.12.2020

8273237340

Faktúra za telefón - pevná linka 11/2020+ internet

62,23 EUR Šesdesiatdvaeuro 23/100

Slovak Telecom a.s Bajkalská 28 Bratislava

ZŠ Selce

11.12.2020

502020

Faktúra - príspevok na stravné zo SF za mesiac November 2020

24,84 EUR Dvadsaťštyrieuro 84/100

ZŠS MŠ SELCE

ZŠ Selce

11.12.2020

0020043092

Faktúra - zááloha za dodávku elektrickej energie

323,00 EUR Tristodvadsaťtrieuro 0/100

SSE a.s Pri Rajčianke 8591/4B Žilina

ZŠ Selce

11.12.2020

2020023

Faktúra za výmenu potrubia studenej vody v objekte ZŠ - havarijný stav

1 296,48 EUR Jedentisídvestodeväťdesiatšesťeuro 48/100

Ján Dobrík

ZŠ Selce

11.12.2020

2201967

Faktúra za Notebook N HP G7

649,00 EUR Šestoštyridsaťdeväťeuro 0/100

Elis, s.r.o.

ZŠ Selce

11.12.2020

1202003911

Fa za CD k výuke Slovenského jazyka 2.ročník ZŠ

21,60 EUR

AITEC,s.r.o.

ZŠ Selce

11.12.2020

8190685258

Faktúra - záloha za plyn 11/2020

1 464,00 EUR Jedentisíštyristošesdesiatštyrieuro 0/100

SPP

ZŠ Selce

11.12.2020

2201282335

Faktúra za vodné - telocvičňa ZŠ

20,17 EUR Dvadsaťeuro17/100

StVPS,a.s.Banská Bystrica

ZŠ Selce

11.12.2020

45662020

Fa za odvoz KO za mesiac 11/2020

24,64 EUR Dvadsaťštyrieuro 64/100

Obec Selce

ZŠ Selce

11.12.2020

2000314

Faktúra za učebnice AJ Family AND FRIENDS

28,00 EUR Dvadsaťosemeuro

ALBION Books, Dolna 23, Banská Bystrica

ZŠ Selce

11.12.2020

2201282334

Faktúra za vodné - hlavná budova ZŠ

102,32 EUR Jednostodvaeuro 32/100

StVPS,a.s.Banská Bystrica

ZŠ Selce

11.12.2020

492020

Faktúra za stravné zamestnancov ZŠ 11/2020

189,52 EUR Jednostoosemdesiatdeväťeuro 52/100

ZŠS MŠ SELCE

ZŠ Selce

23.11.2020

2201957

Objednávka výpočtovej techniky + príslušenstvo

4 059,72 EUR Štyritisícpäťdesiatdvaeuro

Elis, s.r.o.

ZŠ Selce

19.11.2020

45452020

Faktúra za odvoz KO 10/2020

24,64 EUR Dvadsaťštyrieuro 64/100

Obec Selce

ZŠ Selce

19.11.2020

200995

Fa za Kovovú kartotéku Office Pro + rýchloviazače PVC

206,08 EUR Dvestošesťeuro 08/100

BB office s.r.o

ZŠ Selce

18.11.2020

20016

Fa za kamerový systém v učebni- dištančné vzdelávanie

706,94 EUR Sedemstošesťeuro 94/100

MDKD,s.r.o.

ZŠ Selce

18.11.2020

200995

Faktúra za kovovú kartótéku OFFICE PRO RGD + Rýchloviazače PVC

206,08 EUR Dvestošesťeuro 08/100

BB office s.r.o

ZŠ Selce

29.10.2020

20200502

Fa za službu zodpovednej osoby September 2020

35,00 EUR Tridsaťpäťeuro

Top privacy service s.r.o.

ZŠ Selce

29.10.2020

20202491

Faktúra za učebnice . Matematika- pracovný zošit pre 5 - 9 ročník

871,20 EUR Osemstosedemdesiatjedeneuro 20/100

Libera Terra

ZŠ Selce

29.10.2020

20015

Fa za servis PC

140,00 EUR Jednostoštyridsaťeuro

MDKD,s.r.o.

ZŠ Selce

29.10.2020

2020064

Upchávky trúbkového profilu

11,10 EUR Jedenásťeuro 10/100

MULTIP SK,s.r.o.

ZŠ Selce

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: