Obsah

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Číslo faktúry
Popis plnenia
Cena * Dodávateľ
Odberateľ
23.11.2020

2201957

Objednávka výpočtovej techniky + príslušenstvo

4 059,72 EUR Štyritisícpäťdesiatdvaeuro

Elis, s.r.o.

ZŠ Selce

19.11.2020

45452020

Faktúra za odvoz KO 10/2020

24,64 EUR Dvadsaťštyrieuro 64/100

Obec Selce

ZŠ Selce

19.11.2020

200995

Fa za Kovovú kartotéku Office Pro + rýchloviazače PVC

206,08 EUR Dvestošesťeuro 08/100

BB office s.r.o

ZŠ Selce

18.11.2020

20016

Fa za kamerový systém v učebni- dištančné vzdelávanie

706,94 EUR Sedemstošesťeuro 94/100

MDKD,s.r.o.

ZŠ Selce

18.11.2020

200995

Faktúra za kovovú kartótéku OFFICE PRO RGD + Rýchloviazače PVC

206,08 EUR Dvestošesťeuro 08/100

BB office s.r.o

ZŠ Selce

29.10.2020

20200502

Fa za službu zodpovednej osoby September 2020

35,00 EUR Tridsaťpäťeuro

Top privacy service s.r.o.

ZŠ Selce

29.10.2020

20202491

Faktúra za učebnice . Matematika- pracovný zošit pre 5 - 9 ročník

871,20 EUR Osemstosedemdesiatjedeneuro 20/100

Libera Terra

ZŠ Selce

29.10.2020

20015

Fa za servis PC

140,00 EUR Jednostoštyridsaťeuro

MDKD,s.r.o.

ZŠ Selce

29.10.2020

2020064

Upchávky trúbkového profilu

11,10 EUR Jedenásťeuro 10/100

MULTIP SK,s.r.o.

ZŠ Selce

29.10.2020

3220911790

Faktúra za stravné poukážky

1 171,19 EUR Jedentisícsedemdesiatsedeneuro 0/100

DOXX - Stravné lístky , spol.s.r.o, Kálov 356 Žilina

ZŠ Selce

29.10.2020

20342

Faktúra za umývanie okien

120,00 EUR Jednostodvadsaťeuro 0/100

MK - CLEAN, s.r.o.

ZŠ Selce

29.10.2020

8310204897

Účtocníctvo ROPO a OBCI

95,00 EUR Deväťdesiatpäťeuro 0/100

Wolters Kluwer s.r.o, Mlynské nivy 48 Bratislava

ZŠ Selce

22.10.2020

1020278527

Fa za webovú stránku zsselce_1( The Hosting )

63,23 EUR šesdesiattrieuro 23/100

Websupposrt ,s.r.o

ZŠ Selce

22.10.2020

3120201644

Fa za učebnice - Občianska náuka pre 7, 8, 9 ročník ZŠ

141,60 EUR Jednostoštyridsaťjeden euro 60/100

Slovenské pedagogické nakladateľstvo

ZŠ Selce

20.10.2020

20012

Fa za inštaláciu Wifi siete

1 343,76 EUR Jedentisíctristoštyridsaťtri 76/100

MDKD,s.r.o.

ZŠ Selce

20.10.2020

20387

Fa za hygienické papierové utierky do WC

67,20 EUR Šesdesiatsedemeuro 20/100

BOLUS s.r.o.

ZŠ Selce

20.10.2020

2000405462

Fa za učebnice "pomocník z literatúry "

127,50 EUR Jendnostodvadsaťsedemeuro 50/100

ORBIS PICTUS ISTROPOLITANA

ZŠ Selce

20.10.2020

1020279397

Fa za doménu zsselce.sk (sk doména)

15,00 EUR Pätnásťeuro 0/100

Websupport,s.r.o.

ZŠ Selce

14.10.2020

82696955122

Fa za telefon - mobilná linka + internet

34,98 EUR Tridsaťštyrieuro 98/100

Slovak Telecom a.s Bajkalská 28 Bratislava

ZŠ Selce

14.10.2020

2021670

Fa za učebnice - hravá etika 5 + pracovný zošit

57,00 EUR Päťdesiateuro

TAKTIK, Vydavateľstvo,s.r.o

ZŠ Selce

14.10.2020

202000109

Faktúra vykonanie revízie komínov v hlavnej budove ZŠ a telocvični

150,00 EUR Jednostopäťdesiateuro 0/100

LEMI KOM LEMI, s.r.o.

ZŠ Selce

14.10.2020

43972020

Fa za odvoz KO 9/2020

23,10 EUR Dvadsaťtrieuro 10/100

Obec Selce

ZŠ Selce

14.10.2020

20205519

Objednávka ochranných rúšok s antimikrobionálnou stiebornou membránou

372,50 EUR Tristosedemdesiatdva euro 50/100

TINKER, s.r.o.

ZŠ Selce

14.10.2020

8269509970

Fa za pevnú linku telefón 9/2020 + internet

61,97 EUR Šesdesiatjedeneuro 97/100

Slovak Telecom a.s Bajkalská 28 Bratislava

ZŠ Selce

14.10.2020

2021519

Fa za Hravé techniky - učebnice, Biologia - pracovný zošit

323,00 EUR Tristoosemdesiateuro

TAKTIK, Vydavateľstvo,s.r.o

ZŠ Selce

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: