Obsah

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Číslo faktúry
Popis plnenia
Cena * Dodávateľ
Odberateľ
22.10.2020

1020278527

Fa za webovú stránku zsselce_1( The Hosting )

63,23 EUR šesdesiattrieuro 23/100

Websupposrt ,s.r.o

ZŠ Selce

22.10.2020

3120201644

Fa za učebnice - Občianska náuka pre 7, 8, 9 ročník ZŠ

141,60 EUR Jednostoštyridsaťjeden euro 60/100

Slovenské pedagogické nakladateľstvo

ZŠ Selce

20.10.2020

20012

Fa za inštaláciu Wifi siete

1 343,76 EUR Jedentisíctristoštyridsaťtri 76/100

MDKD,s.r.o.

ZŠ Selce

20.10.2020

20387

Fa za hygienické papierové utierky do WC

67,20 EUR Šesdesiatsedemeuro 20/100

BOLUS s.r.o.

ZŠ Selce

20.10.2020

2000405462

Fa za učebnice "pomocník z literatúry "

127,50 EUR Jendnostodvadsaťsedemeuro 50/100

ORBIS PICTUS ISTROPOLITANA

ZŠ Selce

20.10.2020

1020279397

Fa za doménu zsselce.sk (sk doména)

15,00 EUR Pätnásťeuro 0/100

Websupport,s.r.o.

ZŠ Selce

14.10.2020

82696955122

Fa za telefon - mobilná linka + internet

34,98 EUR Tridsaťštyrieuro 98/100

Slovak Telecom a.s Bajkalská 28 Bratislava

ZŠ Selce

14.10.2020

2021670

Fa za učebnice - hravá etika 5 + pracovný zošit

57,00 EUR

TAKTIK, Vydavateľstvo,s.r.o

ZŠ Selce

14.10.2020

202000109

Faktúra vykonanie revízie komínov v hlavnej budove ZŠ a telocvični

150,00 EUR Jednostopäťdesiateuro 0/100

LEMI KOM LEMI, s.r.o.

ZŠ Selce

14.10.2020

43972020

Fa za odvoz KO 9/2020

23,10 EUR Dvadsaťtrieuro 10/100

Obec Selce

ZŠ Selce

14.10.2020

20205519

Objednávka ochranných rúšok s antimikrobionálnou stiebornou membránou

372,50 EUR Tristosedemdesiatdva euro 50/100

TINKER, s.r.o.

ZŠ Selce

14.10.2020

8269509970

Fa za pevnú linku telefón 9/2020 + internet

61,97 EUR Šesdesiatjedeneuro 97/100

Slovak Telecom a.s Bajkalská 28 Bratislava

ZŠ Selce

14.10.2020

2021519

Fa za Hravé techniky - učebnice, Biologia - pracovný zošit

323,00 EUR Tristoosemdesiateuro

TAKTIK, Vydavateľstvo,s.r.o

ZŠ Selce

14.10.2020

200057174

Fa za bezpečnostnú SIM KART - alarm

10,76 EUR Desaťeuro 76/100

Jablotron, Slovakia, s.r.o, Žilina

ZŠ Selce

14.10.2020

2000395

Faktúra za učebnice +pracovné zošity z AJ

212,43 EUR Dvestodvanásťeuro 43/100

ALBION Books, Dolna 23, Banská Bystrica

ZŠ Selce

14.10.2020

200405131

Slovenský jazyk a literatúra - príprava na testovanie 5, fyzika pe 6.- 9.ročník

534,20 EUR Jednostopäťdesiatjedeneuro 90/100

ORBIS PICTUS ISTROPOLITANA

ZŠ Selce

14.10.2020

20200045

Faktúra za revíziu plynovej kotolne v hlavnej budove ZŠ a telocvični

550,00 EUR Päťstopäťdesiateuro 0/100

JS SYSTEM- Július Sendrey Banská Bystrica

ZŠ Selce

14.10.2020

0020043092

Fa za dodávku elektrickej energie 10/2020

323,00 EUR Tristodvadsaťtri euro 0/100

SSE a.s Pri Rajčianke 8591/4B Žilina

ZŠ Selce

14.10.2020

8600625653

Fa za dodávku plynu 10/2020

1 464,00 EUR Jednostotisícštyristošesdesiatštyri 0/100

SPP

ZŠ Selce

14.10.2020

332020

Fa za stravné zamestnancov 9/2020

337,84 EUR Tristotridsaťsedemeuro 84/1000

ZŠS MŠ SELCE

ZŠ Selce

14.10.2020

342020

Faktúra za stravné - príspevok zo SF 9/2020

44,28 EUR Štyridsaťštyrieuro 28/100

ZŠS MŠ SELCE

ZŠ Selce

14.10.2020

70712612

Fa za prístup na webovú stránku " Bez kriedy "

18,00 EUR Osemnásťeuro

KOMENSKY, s.r.o.

ZŠ Selce

14.10.2020

20010662

Fa za odstránenie bocianieho hniezda z komína

150,00 EUR Jednostopäťdeiateuro

DANKO BB, s.r.o, V.F. Bystrého 5 97401 Banská Bystrica

ZŠ Selce

14.10.2020

20300393

Fa za koberček Plyšak do učebne I.triedy

51,39 EUR

INTERIER INVEST,s.r.o

ZŠ Selce

14.10.2020

20333

Fa za hygienické utierky

136,80 EUR Jednostotridsaťšesťeuro 80/100

BOLUS s.r.o.

ZŠ Selce

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: