Obsah

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Číslo objednávky
Popis plnenia
Cena * Dodávateľ
Odberateľ
07.02.2020

3/2020

Objednávka stravovania žiakov počas lyžiarskeho kurzu žiakov ZŠ ( 10.02.2020- 14.02.2020)

732,00 EUR Sedemstotridsaťdvaeur

PATRAS,s.r.o

ZŠ Selce

23.01.2020

2/2020

Objednávka na vyhotovenie skrinky pod tlačiareň a výmena pojazdných koliesok na zásuvný…

148,00 EUR Jednostoštyridsaťosemeur

Michal Murgaš

ZŠ Selce

23.01.2020

1/2020

Objednávka na prepravu žiakov na lyžiarsky výcvik

360,00 EUR Tristošesdesiateur 0/100

Marian Ľalík -Autobusová a nákladná doprava

ZŠ Selce

13.12.2019

50/2019

objednávka edukatívnych obrazov

247,00 EUR Dvestoštyridsaťsedemeur 0100

Kupka nakladateľstvo

ZŠ Selce

13.12.2019

49/2019

Objednávka učebných pomôcok pre fyziku

70,48 EUR Sedemdesiateur 48/100

UNIMAGNET,s.r.o

ZŠ Selce

13.12.2019

482019

Knihy do žiackej knižnice

269,10 EUR Dvestošesdesiatdeväť eur

Martinus.sk, s.r.o, Śtefánika 58 Martin

ZŠ Selce

28.11.2019

47/2019

Objednávka športových potrieb

948,40 EUR Deväťstoštyridsaťosemeuro 40/100

Sport and Service,s.r.o.

ZŠ Selce

27.11.2019

46/2019

Objednávka Aktívna matematika pre I. II. ročník ZŠ.

298,80 EUR Dvestodeväťdesiatosemeuro 80/100

Libera Terra

ZŠ Selce

26.11.2019

45/2019

Objednávka korkovej tabule spolu so stojanom

220,90 EUR Dvestodvadsaťeur 90/100

Učebné pomôcky, s.r.o. , Jegorovova 37, Banská Bystrica

ZŠ Selce

21.11.2019

44/2019

Objednávka na kancelársky paprier

238,00 EUR Dvestotridsaťosemeur 0/100

SLOB-real.,s.r.o.

ZŠ Selce

20.11.2019

43/2019

Objednávka na opravu a servis kopírovacieho stroja

194,64 EUR Jednostodeväťdesiatštyri 64/100

TOPICO,s.r.o

ZŠ Selce

20.11.2019

42/2019

Objednávka Microsoft Office 2019 Standard SNGL,OLP NL Academic

381,00 EUR Tristoosemdesiatjeden EUR

AUTOCONT.s.r.o

ZŠ Selce

18.11.2019

41/2019

Objednávka laptopov HP EliteBook

1 887,84 EUR Jedentisícosemstoosemdesiatsedem 84/100

HVS Alles, s.r.o

ZŠ Selce

18.11.2019

40/2019

Objednávka mini bandu 5 sada-učebné pomôcky pre TV

54,15 EUR Päťdesiatštyrieur 15/100

Ľubomír Klosík-SPORT4U

ZŠ Selce

14.11.2019

39/2019

Objednávka multifunkčných kopírovacích strojov Bishub 226 Set 1 a Bishub 226

1 497,80 EUR Jedentisíštyristoosmedesiatsedem eur 80/100

TOPICO,s.r.o

ZŠ Selce

05.11.2019

37/2019

Objednávka Dataprojektor EPSON EB- 530

657,00 EUR šestopäťdesiatsedemeur

MB TECH BB s.r.o, Banská Bystrica

ZŠ Selce

05.11.2019

36/2019

Objednávka na revíziu hydrantov a hasiacich prístrojov

153,25 EUR Jednostopäťdesiattrieur 25/100

Miromax,s.r.o. Zvolenská cesta 133/A, Banská Bystrica

ZŠ Selce

02.10.2019

35/2019

Objednávka na revíziu komínov v hlavnej budove ZŠ a telocvični

162,00 EUR Jednostošesdesiatdvaeur

Marek Hlaváčik-Kominárske služby

ZŠ Selce

27.09.2019

34/2019

Objednávka na odbornú prehliadku elektrospotrebičov a vyhotovenie revíznej správy

242,00 EUR Dvestoštyridsaťdvaeur

Elektroinštalácie - SMOLEC , Brezno

ZŠ Selce

27.09.2019

33/2019

Objednávka na opravu kopírovacieho stroja

42,00 EUR śtyridsaťdvaeur

TOPICO,s.r.o

ZŠ Selce

18.09.2019

32/2019

Objednávame si u Vás revíziu plynových kotlov v hlavnej budove ZŠ a telocvični

550,00 EUR Päťstopäťdesiateur 0/100

JS SYSTEM- Július Sendrey Banská Bystrica

ZŠ Selce

18.09.2019

31/2019

Objednávka prvouky pre 2.ročník

3,30 EUR Trieur 30/100

TAKTIK, Vydavateľstvo,s.r.o

ZŠ Selce

09.09.2019

30/2019

Objednávka učebníc FJ

67,00 EUR Šesdesiatsedemeur

ALBION Books, Dolna 23, Banská Bystrica

ZŠ Selce

06.09.2019

29/2019

Objednávka tonera do tlačiarne Epson 2000

42,60 EUR Štyridsaťdvaeur 60/100

SLOB-real.,s.r.o.

ZŠ Selce

06.09.2019

28/2019

Objednávka učebnice, pracovného zošita a CD z anglického jazyka PROJECT 4TH

40,50 EUR Štyridsaťeuro 50/100

ALBION Books, Dolna 23, Banská Bystrica

ZŠ Selce

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: