Navigácia

Odoslať stránku e-mailom

Obsah

Spravodajca obce SELCE

3/2010 MÁJ-JÚN

Správy

#

Kutliarsky deň

Sme si vedomí toho, že ani tento rok nebol ideálny, no množstvo pochvalných vyjadrení potešilo všetkých organizátorov i ľudí, ktorí sa akokoľvek podieľali na bezproblémovom priebehu tohto dňa. Je ťažko poďakovať sa menovite všetkým a pritom na nikoho nezabudnúť, pretože na chode akcie sa podieľali aj ľudia - návštevníci, ktorí sa správali ako sa na ľudí patrí. Takže veľké ďakujem patrí všetkým, ktorí sa na Kutliarskom dni zúčastnili.
celý text

ostatné | 1. 5. 2010 | Autor:

Stavanie mája

Naši šikovní „chlapci", stále tí istí, Maroš Mikloš, Ján Očenáš, Rasťo Blaško, bratia Lizákovci, Roman Škamla, Jozef Vrbický a Ján Kupec priviezli pripravenú okliesnenú májku, na ktorú pribili smrekový vŕšok. celý text

ostatné | 1. 5. 2010 | Autor:

Dôležitý oznam

Na základe oznámenia Stredoslovenskej vodárenskej a prevádzkovej spoločnosti BB Vám oznamujeme, že dňa 20. mája 2010 bola skolaudovaná kanalizácia v obci Selce. Počínajúc týmto dňom má väčšina z našich občanov vytvorené podmienky na napojenie na delenú kanalizáciu.
celý text

ostatné | 1. 5. 2010 | Autor:

Niečo o činnosti Dobrovoľného hasičského zboru v Selciach

Tak tomu bolo aj v sobotu 29. mája 2010, keď sa mladí hasiči zúčastnili okresnej súťaže Plameň, kde získali veľmi pekné druhé miesto. Súťaží sa zúčastňujú aj ostatní hasiči. Napríklad v nedeľu 13. júna sa družstvo mužov nad 35 rokov zúčastnilo previerky pripravenosti hasičských družstiev okresu Banská Bystrica, kde sa umiestnili na 3. mieste. Okrem toho sústavne preverujeme akcieschopnosť hasičského zboru, zabezpečujeme technický stav vozidla Avia 30 a požiarnych striekačiek PS12, PPS12.
celý text

ostatné | 1. 5. 2010 | Autor:

Deň detí

A program tohto odpoludnia bol naozaj pestrý: bábkoherci zahrali peknú rozprávočku najmenším i väčším deťom, DFS Vánok zatancoval pekné ľudové tance, zaspieval pesničky. V detských očkách zaiskrili iskričky radosti. Detičky sa povozili aj na malých koníkoch, ktoré tam pre radosť a potešenie priviezol pán Miroslav Ilčík, ktorému sa týmto chcem poďakovať. Jedna milá teta zase premenila detské tváričky na motýľov, mačičky a rôzne ornamenty. No čo asi najviac zaujalo naše ratolesti, boli záchranári, policajti a hasiči. Popoludnie spestrili aj členovia šermiarskeho združenia „Veselá spoločnosť Casanova", keď deťom predviedli svoje šermiarske umenie. Popritom všetkom si mohli malé i väčšie detičky namaľovať pekné obrázky podľa svojej fantázie. celý text

ostatné | 1. 5. 2010 | Autor:

Služba MS SČK

Povinnosť si plnili dve členky: pani Katarína Hlinková a pani Edita Šemšelová. Aj keď sa celý priebeh dňa zaobišiel bez akýchkoľvek poranení, obidve členky majú dobrý pocit z vykonanej služby, hoci si museli ukrojiť z vlastného voľna. Za aktivitu im ďakuje výbor MS SČK v Selciach.
Anna Smatanová, preds. MS SČK celý text

ostatné | 1. 5. 2010 | Autor:
#

Ocenení občania

Jedným z takýchto dní sa pre niekoľkých našich spoluobčanov stal aj 30. jún 2010. Práve na tento deň pozvala starostka obce pri príležitosti blížiaceho sa sviatku Cyrila a Metoda - patrónov obce, na slávnostné stretnutie. V obradnej miestnosti vyzdvihla ich prí­stup k rozvoju našej obce a za asistencie Zboru pre občianske zá­ležitosti
a pracovníčok obecného úradu im slávnostne odovzdala ďakovné listy. celý text

ostatné | 1. 5. 2010 | Autor:
#

Deň matiek

A v tomto nečase sa zišli mamy, staré mamy ale aj otcovia v kultúrnom dome na peknom programe pripravenom ku Dňu matiek. celý text

ostatné | 1. 5. 2010 | Autor:
#

Až bude pokosená tráva...

...že zo zákona majú povinnosť starať sa o tento pozemok (kosiť, hrabať), aby sa nerozširovala burina, ktorá škodí aj esteticky, aj zdravotne (alergikom).Na pozemkoch a v záhradách, ktoré susedia s vodným tokom, treba pokosiť vysokú trávu. Apelujeme na občanov, aby nerobili vedľa toku skládku biologického ani iného odpadu. Zároveň žiadame vlastníkov nehnuteľností Vyšovec 2 - 42, aby vedľa potôčika na konci ich záhrad neodkladali odpad, lebo pri prívalových vodách upcháva kanalizáciu a vytápa ľudí okolo grantu.
celý text

ostatné | 1. 5. 2010 | Autor:

Vážení občania, milí Matičiari!

...Vtedy vznikol aj súbor Vánok, ktorý si aktívne plnil svoje povinnosti. V neskorších rokoch činnosť miestneho odboru ochabla, bola ovplyvnená celkovou situáciou Matice a mocenského tlaku.
celý text

ostatné | 1. 5. 2010 | Autor:

Chcete ušetriť?

Jej jedinou chybou krásy je, že ak sa ohreje, vypadáva z nej vodný kameň. Vodný kameň sa usádza v trubkách, na batériach, na keramických obkladoch, na ohrievacích telesách... Vodný kameň výrazne znižuje prestup tepla a zvyšuje spotrebu elektriny alebo plynu až o 30%. Darmo si kúpite pračku triedy „A", aby ste ušetrili energiu - za tri mesiace z nej máte triedu „D" a stále sa to zhoršuje. A podobne je to v umývačke riadu, v ohrievači vody, vo varnej kanvici, v sanitárnych zariadenia, jednoducho všade.
celý text

ostatné | 1. 5. 2010 | Autor:

Poznáte parkuristov?

Dnes viem, že nielen koníky vedia pekne preskočiť prekážku. Tomuto športovému zápoleniu sa venujú aj naši mladí spoluobčania. Skáču cez rôzne prekážky a rôznymi spôsobmi. Napríklad cez zábradlia pri dolnej Jednote či pred kultúrnym domom alebo pri cintoríne a Dome smútku. Pre neznalých tohto športu objasním, že preskoky sú kombináciou akrobatických prvkov a odvahy, nezainteresovanému by sa zdalo, že aj nerozumnosti. Keďže pri zdolávaní prekážky sa jej možno dotknúť aj priamo do nej naraziť, nečudo, že niektoré múry podľahnú náporu a zvalia sa. Touto cestou by som vyzvala zainteresovaných, teda tých, o ktorých tento článok hovorí, aby spadnuté múry a pokazené zábradlia po sebe opravili. A možno by sa mohli zamyslieť aj nad možnosťou zorganizovať prehliadku svojich výkonov na verejnosti - rodičia, a možno aj iní spoluobčania, by sa iste potešili.
celý text

ostatné | 1. 5. 2010 | Autor:

Motorky...

Práve v tieto dni, ak práve neprší, nás to láka na prechádzku do prírody, chceme načerpať sily a oddýchnuť si v akejsi oáze pokoja. Chceme sa oslobodiť od pracovného zhonu, od hluku mesta, výfukových plynov áut. Veď to, že ticho lieči, je všeobecne známe. A keď k tomu pridáme šumenie stromov, vtáčí spev a zurčanie potôčika ...
celý text

ostatné | 1. 5. 2010 | Autor:
#

Výročie kňaza Andreja Cabana

V homílii náš duchovný správca oboznámil prítomných so životom a vykonaným dielom tohto veľkého syna slovenského národa. Po skončení svätej omše bola krátka akadémia k jeho životu a dielu, po nej sme prešli k pomníku v areáli kostola, kde za spevu hymnických piesní Hoj vlasť moja a Kto za pravdu horí položila starostka obce pani Božena Zázrivcová spolu s duchovným otcom a za účasti niektorých členov obecného zastupiteľstva a kultúrnej komisie kyticu kvetov. Celý akt bol umocnený modlitbou.
celý text

ostatné | 1. 5. 2010 | Autor:

Otváracie hodiny na pošte v Selciach

3/2010 MÁJ-JÚN celý text

ostatné | 1. 5. 2010 | Autor:

Otváracie hodiny na Obecnom úrade v Selciach

3/2010 MÁJ-JÚN celý text

ostatné | 1. 5. 2010 | Autor:

Opäť je tu leto...

...s vôňou prázdnin, slnka a letných dovoleniek. Väčšina z nás sa teší na odpočinok v lone prírody či posedenie v záhrade, niektorí opustia „rodnú hrudu" a vydajú sa pod cudziu oblohu. Všetci však majú spoločné jedno - po čase oddychu sa vrátia späť domov, k svojej práci, k svojim rodinám. Spravme si preto toto leto pekným. Veď na nás záleží, či sa vrátime domov v dobrej nálade alebo mrzutí. Pretože my sme tí, ktorí udávajú náladu ľuďom okolo nás. Buďme preto zodpovední aj k sebe aj k iným, a nekazme krásne leto mrzutým pohľadom, posmešným úsmevom, či zlým slovom. Nech nám toto leto vyjde ako jedno z najkrajších to vám prajú zamestnanci obecného úradu.
celý text

ostatné | 1. 5. 2010 | Autor: