Obsah

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Číslo faktúry
Popis plnenia
Cena * Dodávateľ
Odberateľ
17.10.2019

21921771

Faktúra za knihu Finančná gramotnosť

5,00 EUR

RAABE,s.r.o

ZŠ Selce

17.10.2019

20190044

Faktúra odbornú prehliadku elektrospotrebičov a vyhotovenie revíznej správy

234,00 EUR

Elektroinštalácie - SMOLEC , Brezno

ZŠ Selce

17.10.2019

8244018171

Faktúra za telefón + internet mobilná linka 9/2019

39,97 EUR

Slovak Telecom a.s Bajkalská 28 Bratislava

ZŠ Selce

17.10.2019

4402019

Faktúra za odvoz OK 9/2019

23,10 EUR

Obec Selce

ZŠ Selce

14.10.2019

200056769

Bezpečnostný poplatok za SIM kartu Alarm 7-9/2019

10,76 EUR

Jablotron, Slovakia, s.r.o, Žilina

ZŠ Selce

14.10.2019

8242885294

Faktúra za telefón +internet 9/2019

67,20 EUR

Slovak Telecom a.s Bajkalská 28 Bratislava

ZŠ Selce

08.10.2019

8677703625

Záloha za plyn 10/2019

1 532,00 EUR

SPP a.s. Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava 26

ZŠ Selce

08.10.2019

1914059

faktúra za učebnicu prvouky

3,30 EUR

TAKTIK, Vydavateľstvo,s.r.o

ZŠ Selce

08.10.2019

0020043092

Záloha za dodávku elektrickej energie 10/2019

292,00 EUR

SSE a.s. Pri Rajčianke 8591/4B Bratislava

ZŠ Selce

08.10.2019

1900472

Faktúra za učebnice AJ

693,00 EUR

ALbion Books,A.Oslancová Banská Bystrica

ZŠ Selce

08.10.2019

1902478

Faktúra za opravu kopírovacieho stroja Minolta

42,00 EUR

TOPICO,s.r.o

ZŠ Selce

08.10.2019

522019

Faktúra za stravné za mesiac 9/2019

313,12 EUR

ZŠS MŠ SELCE

ZŠ Selce

08.10.2019

532019

Faktúra za stravné 9/2019, príspevok zo SF

41,04 EUR

ZŠS MŠ SELCE

ZŠ Selce

18.09.2019

55031496

faktúra za údržbu programu IVES

83,65 EUR

IVES Košice, ČSA 20, Košice

ZŠ Selce

18.09.2019

8241840940

Faktúra za mobilný telefón + internet

39,97 EUR

Slovak Telecom a.s Bajkalská 28 Bratislava

ZŠ Selce

18.09.2019

4375

Fa za odvoz KO 8/2019

6,16 EUR

Obec Selce

ZŠ Selce

18.09.2019

1914012

Fa za skipasy

60,00 EUR

Športcentrum,s.r.o.

ZŠ Selce

10.09.2019

1900524

Faktúra za dodávku francúzskeho jazyka

67,00 EUR

ALBION Books, Dolna 23, Banská Bystrica

ZŠ Selce

06.09.2019

201900885

Faktúra za dodávku tonera do tlačiarne EPSON 2000

42,60 EUR

SLOB-real.,s.r.o.

ZŠ Selce

06.09.2019

1900473

Faktúra za učebnice anglického jazyka

40,50 EUR

ALBION Books, Dolna 23, Banská Bystrica

ZŠ Selce

06.09.2019

2191206014

Faktúra za vodné - hlavná budova ZŠ

59,09 EUR

Stredosloenská vodáresnká spoločnosť, a.s. Banská Bystrica

ZŠ Selce

06.09.2019

3091341648

Faktúra za stravné poukážky

581,70 EUR

DOXX -Stravné lístky, spol. s.r.o, pobočka: BanskáBystrica

ZŠ Selce

06.09.2019

3091341664

Faktúra za stravné poukážky pre zamestnancov ZŠ

119,04 EUR

DOXX -Stravné lístky, spol. s.r.o, pobočka: BanskáBystrica

ZŠ Selce

06.09.2019

2191206015

Faktúra za vodné telocvičná ZŠ

14,41 EUR

Stredoslov.vodárenská spoločnosť a.s. Banská Bystrica

ZŠ Selce

06.09.2019

192019

Faktúra za opravu a výmenu podlahy v šatni ZŠ

3 750,25 EUR

Ján Patras - JAPA

Základná škola, Školská 4, SELCE

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: