Obsah

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Číslo faktúry
Popis plnenia
Cena * Dodávateľ
Odberateľ
14.10.2020

200057174

Fa za bezpečnostnú SIM KART - alarm

10,76 EUR Desaťeuro 76/100

Jablotron, Slovakia, s.r.o, Žilina

ZŠ Selce

14.10.2020

2000395

Faktúra za učebnice +pracovné zošity z AJ

212,43 EUR Dvestodvanásťeuro 43/100

ALBION Books, Dolna 23, Banská Bystrica

ZŠ Selce

14.10.2020

200405131

Slovenský jazyk a literatúra - príprava na testovanie 5, fyzika pe 6.- 9.ročník

534,20 EUR Jednostopäťdesiatjedeneuro 90/100

ORBIS PICTUS ISTROPOLITANA

ZŠ Selce

14.10.2020

20200045

Faktúra za revíziu plynovej kotolne v hlavnej budove ZŠ a telocvični

550,00 EUR Päťstopäťdesiateuro 0/100

JS SYSTEM- Július Sendrey Banská Bystrica

ZŠ Selce

14.10.2020

0020043092

Fa za dodávku elektrickej energie 10/2020

323,00 EUR Tristodvadsaťtri euro 0/100

SSE a.s Pri Rajčianke 8591/4B Žilina

ZŠ Selce

14.10.2020

8600625653

Fa za dodávku plynu 10/2020

1 464,00 EUR Jednostotisícštyristošesdesiatštyri 0/100

SPP

ZŠ Selce

14.10.2020

332020

Fa za stravné zamestnancov 9/2020

337,84 EUR Tristotridsaťsedemeuro 84/1000

ZŠS MŠ SELCE

ZŠ Selce

14.10.2020

342020

Faktúra za stravné - príspevok zo SF 9/2020

44,28 EUR Štyridsaťštyrieuro 28/100

ZŠS MŠ SELCE

ZŠ Selce

14.10.2020

70712612

Fa za prístup na webovú stránku " Bez kriedy "

18,00 EUR Osemnásťeuro

KOMENSKY, s.r.o.

ZŠ Selce

14.10.2020

20010662

Fa za odstránenie bocianieho hniezda z komína

150,00 EUR Jednostopäťdeiateuro

DANKO BB, s.r.o, V.F. Bystrého 5 97401 Banská Bystrica

ZŠ Selce

14.10.2020

20300393

Fa za koberček Plyšak do učebne I.triedy

51,39 EUR

INTERIER INVEST,s.r.o

ZŠ Selce

14.10.2020

20333

Fa za hygienické utierky

136,80 EUR Jednostotridsaťšesťeuro 80/100

BOLUS s.r.o.

ZŠ Selce

14.10.2020

20140203

Fa za koberce

79,31 EUR Sedemdesiatdeväťeuro 31/100

INTERIER INVEST,s.r.o

ZŠ Selce

22.09.2020

200008

Fa za Kábel High Speed ( spojovací kábel notebook -dataprojektor )

25,00 EUR Dvadsaťpäťeuro

AUDIO services.s.r.o.

ZŠ Selce

21.09.2020

43692020

Fa za odvoz KO 8/2020

15,40 EUR Pätnásťeuro 40/100

Obec Selce

ZŠ Selce

21.09.2020

20801057

učebné pomôcky pre biológiu

335,81 EUR Tristotridsaťpäťeuro 81/100

CONATEX-DIDACTIC

ZŠ Selce

21.09.2020

2020049

Fa za vešiak a upchávky trúbkového profilu

57,00 EUR Päťdesiatsedemeuro

MULTIP SK,s.r.o.

ZŠ Selce

21.09.2020

5590034123

Fa za údržbu účtovného programu WINIBEU

83,65 EUR Osemdesiattrieuro 65/100

IVES Košice, ČSA 20, Košice

ZŠ Selce

21.09.2020

5920015635

Fa za Verejná správa SR - očný prístup

165,00 EUR Jednostošesdesiatpäťeuro 0/100

Poradca podnikateľa spol. s.r.o, Žilina

ZŠ Selce

21.09.2020

8267846818

Fa za mobilný telefón + internet

34,98 EUR Tridsaťštyrieuro 98/100

Slovak Telecom a.s Bajkalská 28 Bratislava

ZŠ Selce

21.09.2020

2020017

Pracovný stôl a Kontajner troj- zásuvkový

220,00 EUR Dvestodvadsaťeuro 0/100

Michal Murgaš

ZŠ Selce

21.09.2020

8267669478

Faktúra za telefón pevná linka + internet 8/2020

61,97 EUR Šesdesiatjedeneuro 97/100

Slovak Telecom a.s Bajkalská 28 Bratislava

ZŠ Selce

21.09.2020

200954272

Šatňová skriňa

139,00 EUR Jednostotridsatdeväťeuro

Daffer s. r. o.

ZŠ Selce

21.09.2020

20004031135

Slovenský jazyk a literatúra - príprava na testovanie 5

151,90 EUR Jednostopäťdesiatjedeneuro 90/100

ORBIS PICTUS ISTROPOLITANA

ZŠ Selce

21.09.2020

250820201

Fa za ochranné štíty

120,00 EUR Jednostodvadsaťeuro

VISUO, .s.r.o.

ZŠ Selce

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: