Obsah

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Číslo faktúry
Popis plnenia
Cena * Dodávateľ
Odberateľ
07.06.2018

0020043092

Zálohová faktúra za dodávku elektrickej energie za mesiac 6/2018

244,00 EUR Dvestoštyridsaťštyri EUR

SSE a.s Pri Rajčianke 8591/4B Žilina

Základná škola

07.06.2018

20180544

Faktúra za dodávku učebníc matematiky 8.ročník a pracovné zošity

121,85 EUR Jednostodvadsaťjeden EUR 85/100

Libera Terra

Základná škola

07.06.2018

2182203453

Faktúra za školské tlačivá pre školský rok 2018/2019

92,05 EUR Deväťdesiatdva eur 05/100

ŠEVT a.s. Cementárenska cesta, Banská Bystrica

Základná škola

22.05.2018

822018

Faktúra za revíziu telovýchovného zariadenia

159,25 EUR Jednostopäťdesiatdeväť EUR 25/100

REVTECH, s.r.o

Základná škola, Školská 4, SELCE

16.05.2018

82009013395

Faktúra za mobilný telefón 4/2018+ internet

39,97 EUR Tridsadeväťeur 97/100

Slovak Telekom a.s Karadžičova 10 Bratislava

Základná škola, Školská 4, SELCE

09.05.2018

8207955655

Faktúra za telefón+ internet - pevná linky za mesiac apríl 2018

50,58 EUR päťdesiateur 58/100

Slovak Telecom a.s Bajkalská 28 Bratislava

Základná škola, Školská 4, SELCE

02.05.2018

7239152931

Zálohová faktúra za dodávku plynu za mesiac Máj 2018

1 498,00 EUR Jedentisícštyristodeväťdesiatosem EUR

SPP

Základná škola, Školská 4, SELCE

02.05.2018

00020043092

Zálohová faktúra za dodávku elektrickej energie za mesiac Máj 2018

244,00 EUR Dvestoštyridsaťštyrieur

SSE a.s Pri Rajčianke 8591/4B Žilina

Základná škola, Školská 4, SELCE

02.05.2018

262018

Príspevok na stravné zo SF za mesiac Apríl 2018

32,20 EUR Tridsaťdvaeur 20/100

Zariadenie školského stravovania MŠ Selce

Základná škola, Školská 4, SELCE

02.05.2018

252018

Faktúra za stravné zamestnancov ZŠ za mesiac Apríl 2018

305,90 EUR Tristopäťeur 90/100

Zariadenie školského stravovania MŠ Selce

Základná škola, Školská 4, SELCE

30.04.2018

181818

Faktúra za učebnicu " slovenský jazyk 2 !

85,00 EUR Osemdesiatpäťeur

TAKTIK, Vydavateľstvo,s.r.o

Základná škola, Školská 4, SELCE

30.04.2018

720181105

Faktúra za dodanie DGPR- modul pre PAM ZŠ

181,20 EUR jednostoosemdesiat EUR 20/100

Vema, s.r.o. Bratislava

Základná škola, Školská 4, SELCE

11.04.2018

3218903361

Faktúra za stravné poukážky

684,11 EUR Šestoosemdesiatštyrieur 11/100

DOXX - Stravné lístky , spol.s.r.o, Kálov 356 Žilina

Základná škola, Školská 4, SELCE

11.04.2018

41282018

Faktúra za odvoz komunálneho odpadu za mesiac 3/2018

24,64 EUR dvadsaťštyrieur 64/100

Obec Selce Selčiansak cesta 132 Selce

Základná škola, Školská 4, SELCE

10.04.2018

200013664

Poplatok za bezpečnostný alarm 4-6/2018

10,76 EUR Desaťeur 76/100

Jablotron, Slovakia, s.r.o, Žilina

Základná škola, Školská 4, SELCE

09.04.2018

8205957057

Faktúra za telefón pevná linka +internet 3/2018

51,67 EUR Päťdesiajedeneur 67/100

Slovak Telecom a.s Bajkalská 28 Bratislava

Základná škola, Školská 4, SELCE

05.04.2018

7194202529

Záloha za dodávku plynu za mesiac Apríl 2018

1 498,00 EUR Jedentisícštyristodeväťdesiatosem EUR

Zariadenie školského stravovania MŠ Selce

Základná škola, Školská 4, SELCE

05.04.2018

182018

Faktúra za stravné - príspevok zo SF za mesiac Marec 2018

31,40 EUR Jednostotridsaťjeden Eur 40/100

Zariadenie školského stravovania MŠ Selce

Základná škola, Školská 4, SELCE

05.04.2018

172018

Faktúra za stravné zamestnancov za mesiac Marec 2018

298,30 EUR Dvestodeväťdesiatosem EUR 30/100

Zariadenie školského stravovania MŠ Selce

Základná škola, Školská 4, SELCE

05.04.2018

00020043092

Záloha za dodávku plynu za mesiac Apríl 2018

244,00 EUR Dvestoštyridsaťštyri EUR

SSE a.s. Pri Rajčianke 8591/4B Bratislava

Základná škola, Školská 4, SELCE

19.03.2018

8205021270

Faktúra za mobilný telefón+internet 2/2018

39,97 EUR Tridsaťdeväť EUR 97/100

Slovak Telecom a.s Bajkalská 28 Bratislava

Základná škola, Školská 4, SELCE

12.03.2018

8203972688

faktúra za telefón- pevná linka + internet 2/2018

51,19 EUR Päťdesiatjedeneur 19/100

Slovak Telecom a.s Bajkalská 28 Bratislava

Základná škola, Školská 4, SELCE

12.03.2018

4105/2018

Faktúra za odvoz komunálneho odpadu za mesiac 2/2018

18,48 EUR osemnásť EUR 48/100

Obec Selce Selčiansak cesta 132 Selce

Základná škola, Školská 4, SELCE

12.03.2018

09/2018

Stravné hradené zamestnávateľom za mesiac 2/2018

180,50 EUR jednostoosemdesiat EUR 50/100

Zariadenie školského stravovania MŠ Selce

Základná škola, Školská 4, SELCE

12.03.2018

10/2018

Príspevok na stravné zo SF 2/2018

19,00 EUR deväťnásť EUR

Zariadenie školského stravovania MŠ Selce

Základná škola, Školská 4, SELCE

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: