Obsah

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Číslo faktúry
Popis plnenia
Cena * Dodávateľ
Odberateľ
11.03.2020

202021246

Fa za na výmenu lampy v data projektore + servis

178,56 EUR Jednostopäťdesiatosemeur 56/100

MB TECH BB s.r.o, Banská Bystrica

ZŠ Selce

11.03.2020

2000122

Objednávka učebných pomôcok pre matematiku I.stupeň ZŠ -Penové kocky sada 27

136,08 EUR Jednostotridsaťšesťeur 08/100

INDICIA,s.r.o.

ZŠ Selce

10.03.2020

9/2020

Fa za stravné pre zamestnancov ZŠ 2/2020

236,90 EUR Dvestotridsaťšesťeuro 90/100

ZŠS MŠ SELCE

ZŠ Selce

10.03.2020

102020

Fa - príspevok na stravné zo SF /2020

31,05 EUR Tridsaťjedeneuro 05/100

Zariadenie školského stravovania MŠ Selce

ZŠ Selce

10.03.2020

2000003

Fa za vypožičanie lyžiarskej výstroje pre žiakov ZŠ počas lyžiarskeho kurzu

915,00 EUR Deväťstopätnásťeuro 0/100

Ján Mesík - M-Šport

ZŠ Selce

10.03.2020

7600428088

Záloha za dodávku plynu 3/2020

1 464,00 EUR Jedentisíštyristošesdesiatštyrieuro

SPP

ZŠ Selce

10.03.2020

2201044301

Fa za vodné - telocvičňa ZŠ

59,09 EUR Päťdesiatdeväťeuro 09/100

Stredoslov.vodáren.spoločnosť a.s. Banská Bystrica

ZŠ Selce

10.03.2020

2201043033

Faktúra za vodné hlavná budova ZŠ

76,38 EUR sedemdesiatšesťeuro38/100

Stredosloenská vodáresnká spoločnosť, a.s. Banská Bystrica

ZŠ Selce

10.03.2020

0020043092

Záloha za dodávku elektrickej energie 3/2020

323,00 EUR Tristodvadsaťtri

SSE a.s Pri Rajčianke 8591/4B Žilina

ZŠ Selce

10.03.2020

1202200963

Faktúra za tlačivá

46,00 EUR Štyridsaťšesťeuro

ŠEVT a.s. Cementárenska cesta, Banská Bystrica

ZŠ Selce

10.03.2020

2020002

Objednávka stravovania žiakov počas lyžiarskeho kurzu žiakov ZŠ ( 10.02.2020- 14.02.2020)

732,00 EUR Sedemstotridsaťdvaeur

PATRAS,s.r.o

ZŠ Selce

10.03.2020

2002066

fa za odvoz na lyžiarsky výcvik žiakov zŠ

360,00 EUR Tristošesdeiat

Marian Ľalík -Autobusová a nákladná doprava

ZŠ Selce

10.03.2020

2020013

Fa za lyžiarsky výcvik -skipasy

720,00 EUR Sedemstodvadsaťeuro

Śportcentrum, s.r.o

ZŠ Selce

10.03.2020

40812020

Fa za odvoz KO 1/2020

21,56 EUR Dvadsaťjedeneuro 56/100

Obec Selce

ZŠ Selce

10.03.2020

8252924475

Faktúra za telefón mobilná linka + internet

34,98 EUR štyridsaťštyrieuro 98/100

Slovak Telekom a.s Karadžičova 10 Bratislava

ZŠ Selce

11.02.2020

0020043092

Záloha za dodávku elektrickej energie 2/2020

323,00 EUR Tristodvadsaťrieur

SSE a.s Pri Rajčianke 8591/4B Žilina

ZŠ Selce

11.02.2020

8251761058

Faktúra za pevnú linku + internet 1/2020

62,34 EUR Šesdesiatdvaeur 34/100

Slovak Telecom a.s Bajkalská 28 Bratislava

ZŠ Selce

11.02.2020

1/2020

Faktúra za stravné zamestnancov ZŠ 1/2020

344,02 EUR Tristoštyridsaťštyrieur 02/100

ZŠS MŠ SELCE

ZŠ Selce

11.02.2020

22020

Faktúra za stravné 1/2020-príspevok zo SF

45,09 EUR Štyridsaťpäťeur 09/100

ZŠS MŠ SELCE

ZŠ Selce

11.02.2020

8629425856

Záloha za dodávku plynu 2/2020

1 464,00 EUR Jedentisícštyristošesdesiatštyrieur

SPP

ZŠ Selce

29.01.2020

920991853

Faktúra za odborný časopis ŠKOLA 2020

25,00 EUR Dvadsaťpäťeuro

JurisDat-M.Medlen Redakcia Škola-MEL , Bratislava

ZŠ Selce

16.01.2020

8130366683

Faktúra za plyn 1/2020

1 468,00 EUR Jedentisíštyristošesdesiatosem euro

SPP

ZŠ Selce

16.01.2020

200002167

Fa za bezpečnostnú SIM kartu- Alarm v ZŠ I.Q.2020

10,76 EUR Desaťeuro 76/100

Jablotron, Slovakia, s.r.o, Žilina

ZŠ Selce

16.01.2020

117012020

Fa za publikácie " Čo má vedieť mzdová účtovníčka 2020 "

58,80 EUR Päťdesiatosemeuro 80/100

PSDOMOV,s.r.o.Vydavateľstvo

ZŠ Selce

16.01.2020

8250684969

Fa za mobilný telefón+internet

38,06 EUR Tridsaťosemeuro 06/100

Slovak Telecom a.s Bajkalská 28 Bratislava

ZŠ Selce

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: