Obsah

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Číslo faktúry
Popis plnenia
Cena * Dodávateľ
Odberateľ
24.08.2020

8265996465

Fa za mobilný telefón + internet 7/2020

34,98 EUR Tridsaťštyrieuro 98/100

Slovak Telecom a.s Bajkalská 28 Bratislava

ZŠ Selce

24.08.2020

43472020

Faktúra za KO 7/2020

9,24 EUR Deväť euro 24/100

Obec Selce

ZŠ Selce

24.08.2020

20201059

Fa za učebnice matematiky

84,00 EUR Osemdesiatštyrieur 0/100

Libera Terra

ZŠ Selce

24.08.2020

2020278

Faktúra za učebnice pre náboženskú výchovu

114,90 EUR Jedostoštrnásťeur 90/100

Katolícke pedagogické centrum,n.o

ZŠ Selce

06.08.2020

8265818285

Fa za telefón pevná linka + internet 7/2020

62,32 EUR Sesdesiatdvaeuro 32/100

Slovak Telecom a.s Bajkalská 28 Bratislava

ZŠ Selce

06.08.2020

20200346

Fa za poskytnutie služby zodpovednej osoby o ochrane osobných údajov 1.4.2019 - 31.12.2019

315,00 EUR Tristopätnásť 0/100

Top privacy service s.r.o.

ZŠ Selce

06.08.2020

20200347

Fa za službu zodpovednej osoby o ochrane osobných údajov za obdobie Január - Júl 2020

245,00 EUR Dvestoštyridsaťpäť euro 0/100

Top privacy service s.r.o.

ZŠ Selce

06.08.2020

0020043092

záloha za dodávku elektrickej energie 8/2020

323,00 EUR Tristodvadsaťtrieuro 0/100

SSE a.s Pri Rajčianke 8591/4B Žilina

ZŠ Selce

06.08.2020

8668317436

Záloha za plyn za mesiac August 2020

1 464,00 EUR Jedentisíštyristošesdesiatštyri EUR 0/100

SPP

ZŠ Selce

27.07.2020

20007

fA ZA vybudovanie IT sieti v učebni IT

1 470,74 EUR Jedentisícštyristosedemdesiat€ 74/100

MDKD,s.r.o.

ZŠ Selce

20.07.2020

1202204940

Tlačivá pre školský rok 2020/2021

109,96 EUR Jednostodeväťeuro 96/100

ŠEVT a.s. Cementárenska cesta, Banská Bystrica

ZŠ Selce

20.07.2020

8264134212

Fa za telefón mobilná linka 6/2020 + internet

34,98 EUR Tridsaťštyrieuro 98/100

Slovak Telecom a.s Bajkalská 28 Bratislava

ZŠ Selce

20.07.2020

43162020

Fa KO 6/2020

30,80 EUR Tridsaťeuro 80/100

Obec Selce

ZŠ Selce

20.07.2020

1212003589

Fa učebnice Slovenský jazyk 3.ročník -4.ročník ZŠ

124,30 EUR Jednostodvadsaťštyrieuro 30/100

AITEC,s.r.o.

ZŠ Selce

20.07.2020

1212004992

Fa za pracovné zošity k učebnici Čítanka a Slovenský jazyk

383,35 EUR Štyristoštyridsaťpäťeuro 05/2020

AITEC,sr.o. Bratislava

ZŠ Selce

13.07.2020

8263956844

Faktúra za telefón pevná linka 6/2020 + internet

62,15 EUR šesdesiatdvaeuro 15/100

Slovak Telecom a.s Bajkalská 28 Bratislava

ZŠ Selce

09.07.2020

2000123

Objednávka učebníc anglického jazyka

220,00 EUR Dvestodvadsaťeuro

ALBION Books, Dolna 23, Banská Bystrica

ZŠ Selce

09.07.2020

8610226878

Zálohová faktúra za plyn 7/2020

1 464,00 EUR Jednostoštyridsaťštyri

SPP

ZŠ Selce

09.07.2020

0020043092

Záloha za dodávku elektrickej energie 7/2020

323,00 EUR Tristodvadsattri

SSE a.s Pri Rajčianke 8591/4B Žilina

ZŠ Selce

08.07.2020

200049293

Fa za bezpečnostnú SIM kartu - alarm ZŠ

10,76 EUR Desaťeuro 76/100

Jablotron, Slovakia, s.r.o, Žilina

ZŠ Selce

08.07.2020

262020

Fa - príspevok na SF SF

33,21 EUR Tridsaťtrieuro 21/100

ZŠS MŠ SELCE

ZŠ Selce

08.07.2020

252020

Faktúra za stravné zamestnancov ZŠ Jún 2020

253,38 EUR Dvestopäťdesiatrieuro 38/100

ZŠS MŠ SELCE

ZŠ Selce

25.06.2020

172020

Faktúra za výmenu podlahy v učebni ZŠ

5 850,00 EUR Päťtisíosemstopäťdesiateuro 0/100

Ján Patras - JAPA

ZŠ Selce

25.06.2020

2011756

Faktúra za učebnice pre I.stupeň ZŠ -Prvouka

170,80 EUR Jednostosedemdesiateuro 80/100

TAKTIK, Vydavateľstvo,s.r.o

ZŠ Selce

12.06.2020

4308

Fa za odvoz KO Máj 2020

6,16 EUR Šsťeuro 16/100

Obec Selce

ZŠ Selce

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: