Obsah

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Číslo faktúry
Popis plnenia
Cena * Dodávateľ
Odberateľ
26.11.2019

3641900717

Objednávka Microsoft Office 2019 Standard SNGL,OLP NL Academic

381,00 EUR Tristoosemdesiatjeden EUR

AUTOCONT.s.r.o

ZŠ Selce

20.11.2019

8246250293

Faktúra za mobilný telefón + internet 10/2019

40,07 EUR Štyridsaťeur 07/100

Slovak Telecom a.s Bajkalská 28 Bratislava

ZŠ Selce

20.11.2019

20190062

Objednávka laptopov HP EliteBook

1 887,84 EUR Jedentisícosemstoosemdesiatsedem 84/100

HVS Alles, s.r.o

ZŠ Selce

20.11.2019

720200871

Faktúra za poskytovanie práv a používať aktuálne verzie VEMA PAM

548,64 EUR Päťstoštyridsaťosemeur 64/100

Vema, s.r.o. Bratislava

ZŠ Selce

20.11.2019

1902957

Objednávka multifunkčných kopírovacích strojov Bishub 226 Set 1 a Bishub 226

1 497,60 EUR Jedentisíštyristoosmedesiatsedem eur 60/100

TOPICO,s.r.o

ZŠ Selce

13.11.2019

Obec SELCE

Faktúra za odvoz KO 10/2019

30,80 EUR Triddsaťeuro 80/100

Obec Selce

ZŠ Selce

08.11.2019

1901961

Objednávka na revíziu hydrantov a hasiacich prístrojov

183,66 EUR Jednostoosemdesiattrieur 66/100

Miromax,s.r.o. Zvolenská cesta 133/A, Banská Bystrica

ZŠ Selce

08.11.2019

8245110474

Faktúra za telefón pevná linka + internet 10/2019

58,12 EUR Päťdesiatosemeur 12/100

Slovak Telecom a.s Bajkalská 28 Bratislava

ZŠ Selce

08.11.2019

8180310752

Faktúra za dodávku plynu za mesiac 11/2019

1 532,00 EUR Jedentisícpäťstotridsaťdva

SPP

ZŠ Selce

08.11.2019

202012036

Faktúra za Dataprojektor EPSON EB- 530

657,00 EUR šestopäťdesiatsedemeur

MB TECH BB s.r.o, Banská Bystrica

ZŠ Selce

05.11.2019

190151

Faktúra za revíziu komínov v hlavnej budove ZŠ a telocvični

162,00 EUR Jednostošesdesiatdvaeur

Marek Hlaváčik-Kominárske služby

ZŠ Selce

05.11.2019

0020043092

Faktúra záloha za dodávku elektrickej energie 11/2019

292,00 EUR Dvestodeväťdesiatdva EUR

SSE a.s. Pri Rajčianke 8591/4B Bratislava

ZŠ Selce

05.11.2019

61/2019

Faktúra za stravné 10/2019- príspevok zo SF

49,41 EUR Štyridsaťdeväťeur 41/100

ZŠS MŠ SELCE

ZŠ Selce

05.11.2019

602019

Faktúra za stravné zamestnanci ZŠ 10/2019

376,98 EUR Tristpsedemdesiatšesťeur98/100

ZŠS MŠ SELCE

ZŠ Selce

22.10.2019

20190030

Faktúra za revíziu plynových kotlov v hlavnej budove ZŠ a telocvični

550,00 EUR Päťstopäťdesiateur 0/100

JS SYSTEM- Július Sendrey Banská Bystrica

ZŠ Selce

17.10.2019

1019

Platba za doménu webovej stránky

55,99 EUR Päťdesiatpäťeur 99/100

Websupport,s.r.o.

ZŠ Selce

17.10.2019

21921771

Faktúra za knihu Finančná gramotnosť

5,00 EUR Päťeur0,100

RAABE,s.r.o

ZŠ Selce

17.10.2019

20190044

Faktúra odbornú prehliadku elektrospotrebičov a vyhotovenie revíznej správy

234,00 EUR Dvestotridsaťštyrieur 0/100

Elektroinštalácie - SMOLEC , Brezno

ZŠ Selce

17.10.2019

8244018171

Faktúra za telefón + internet mobilná linka 9/2019

39,97 EUR Tridsaťdeväťeur 97/100

Slovak Telecom a.s Bajkalská 28 Bratislava

ZŠ Selce

17.10.2019

4402019

Faktúra za odvoz OK 9/2019

23,10 EUR Dvadsaťtieur 10/100

Obec Selce

ZŠ Selce

14.10.2019

200056769

Bezpečnostný poplatok za SIM kartu Alarm 7-9/2019

10,76 EUR Desaťeuro 76/100

Jablotron, Slovakia, s.r.o, Žilina

ZŠ Selce

14.10.2019

8242885294

Faktúra za telefón +internet 9/2019

67,20 EUR Šesdesiatsedemeur 20/100

Slovak Telecom a.s Bajkalská 28 Bratislava

ZŠ Selce

08.10.2019

8677703625

Záloha za plyn 10/2019

1 532,00 EUR JedentisícpäťstotridsaťdvaEUR

SPP a.s. Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava 26

ZŠ Selce

08.10.2019

1914059

faktúra za učebnicu prvouky

3,30 EUR TriEUR 30/1000

TAKTIK, Vydavateľstvo,s.r.o

ZŠ Selce

08.10.2019

0020043092

Záloha za dodávku elektrickej energie 10/2019

292,00 EUR Dvestodeväťdesiatdva EUR

SSE a.s. Pri Rajčianke 8591/4B Bratislava

ZŠ Selce

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: