Obsah

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Číslo faktúry
Popis plnenia
Cena * Dodávateľ
Odberateľ
12.06.2020

20200046

Faktúra za vykonanie OP elektroinštalácie a odborná skúška v hlavnej budove ZŠ a telocvični

350,00 EUR Tristopäťdesiateuro

Elektroinštalácie - Rastislav Smolec

ZŠ Selce

08.06.2020

2201118246

Faktúra za vodné - telocvičňa ZŠ

30,26 EUR tridsaťeuro 26/100

Stredosloenská vodáresnká spoločnosť, a.s. Banská Bystrica

ZŠ Selce

08.06.2020

2201120197

Faktúra za vodné - hlavná budova ZŠ

33,14 EUR Tridsaťtrieuro 14/100

Stredosloenská vodáresnká spoločnosť, a.s. Banská Bystrica

ZŠ Selce

08.06.2020

732020

Faktúra za revíziu telocvičného náradia vrátane opravy.

179,80 EUR Jednostosedemdesiatdeväťeuro 80/100

REVTECH, s.r.o

ZŠ Selce

05.06.2020

2020523

Fa za odbornej " publikácie účtovné súvzťažnosti 2020"

37,50 EUR Tridsaťsedemeur 50/100

RVC Martin, Námestie S.H.Vajanského 1 Martin

ZŠ Selce

05.06.2020

0020043092

Záloha za elektrickú energiu za 6/2020

323,00 EUR Tristodvadsaťtrieuro

SSE a.s Pri Rajčianke 8591/4B Žilina

ZŠ Selce

05.06.2020

2020010

Faktúra na zhotovenie a montáž policovej knižnice

650,00 EUR šestopäťdesiateuro 0/100

Michal Murgaš

ZŠ Selce

05.06.2020

8639227507

Zálohová faktúra za odber plynu 6/2020

1 464,00 EUR Jedentisícštyristošesdesiatštyrieuro 0/100

SPP

ZŠ Selce

05.06.2020

2201118246

Fa za vodné - telocvičňa ZŠ

30,26 EUR Tridsaťeuro 26/100

Stredosloenská vodáresnká spoločnosť, a.s. Banská Bystrica

ZŠ Selce

05.06.2020

2201120197

Fa za vodné - hlavná budova ZŠ

33,14 EUR Tridsaťtrieuro 14/100

Stredosloenská vodáresnká spoločnosť, a.s. Banská Bystrica

ZŠ Selce

27.05.2020

200552460

Dodávka šatňových skríň 8-boxových

520,00 EUR Päťstodvadsaťeur

Daffer s. r. o.

ZŠ Selce

25.05.2020

220520201

Faktúra na ochranné 3D štity na tvár

60,00 EUR Šesdesiat € 0,100

VISUO, .s.r.o.

ZŠ Selce

21.05.2020

200409

Faktúra za kancelárske potreby

123,06 EUR Jednostodvadsaťtriruro 06/100

BB office s.r.o

ZŠ Selce

18.05.2020

4216/2020

Faktúra za odvoz komunálneho odpadu 4/2020

6,16 EUR Šesťeuro 16/100

Obec Selce

ZŠ Selce

18.05.2020

8259727939

Faktúra za mobilný telefón +internet 4/2020

34,98 EUR Tridsaťštyrieuro 98/100

Slovak Telecom a.s Bajkalská 28 Bratislava

ZŠ Selce

18.05.2020

3020926068

Objednávka stravných poukážok pre zamestnancov ZŠ

2 336,38 EUR Dvetisíctristotridsaťšesťeuro 38/100

DOXX - Stravné lístky , spol.s.r.o, Kálov 356 Žilina

ZŠ Selce

18.05.2020

8258551527

Faktúra za pevnú linku + internet 4/2020

61,97 EUR Šesdesiatjedentisíceuro 97/100

Slovak Telecom a.s Bajkalská 28 Bratislava

ZŠ Selce

18.05.2020

8658556552

Zálohová faktúra za dodávku plynu 5/2020

1 464,00 EUR Jedentisícštyristošesdesiatštyrieuro

SPP

ZŠ Selce

18.05.2020

202001

Fa za konštrukčné práce v učebni-sadrokartón priečky a vymurovanie steny.

830,00 EUR Osemstotridsaťeuro

Ján Strečok

ZŠ Selce

18.05.2020

2202202501

Tlačivá pre školský rok 2020/2021

69,08 EUR Šesdesiatdeväťeuro 08/100

ŠEVT a.s. Cementárenska cesta, Banská Bystrica

ZŠ Selce

18.05.2020

0020043092

Záloha za dodávku elektrickej energie 5/2020

323,00 EUR Tristodvadsaťtrieuro

SSE a.s Pri Rajčianke 8591/4B Žilina

ZŠ Selce

20.04.2020

4132

faktúra za KO 3/2020

18,48 EUR Osemnásťeuro 48/100

Obec Selce

ZŠ Selce

20.04.2020

8257451359

Faktúra za telefón mobilná linka + internet 3/2020

34,98 EUR Tridsaťštyrieur 98/100

Slovak Telecom a.s Bajkalská 28 Bratislava

ZŠ Selce

20.04.2020

8256278760

Fa za telefón pevná linka 3/2020 + internet

64,34 EUR šesdesiatštyrieur 34/100

Slovak Telecom a.s Bajkalská 28 Bratislava

ZŠ Selce

07.04.2020

5300200028

Zálohová platba za sušič rúk do WC

133,15 EUR Jednostotridsaťtrieur 15/100

PTÁCEK -veľkoobchod a.s

ZŠ Selce

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: